Jaga artiklit sõbraga

Internetipoodidest ostab kaupu 7 protsenti eestlasi kirjutab Ärileht (10. detsember 2008) Eurostati andmetele tuginedes (allikale nad muidugi ei viita). Isegi kui arvestada, et tegemist on kõigi Eesti elanikega tuleb ostjate arvuks 91 tuhat. Teise numbri, mis välja on pakutud, leidsin Kalev Meediast ja seal kirjutatakse nii:

E-kaubanduse kasutajate hulk Eestis on endiselt väike, moodustades internetikasutajate üldarvust alla poole. Samas on siiski näha kasvutrendi – eelmise aasta 11 kuuga on internetist kaupa ostnud ligikaudu 360 000 inimest, mis on seitse protsenti rohkem kui jaanuaris. Vähenenud on nende hulk, kes ostavad netist iga kuu, samas on suurenenud aastas korra või paar ostlejate arv. (29.12.2008)

Erinevus on NELJA kordne!!! Eriti naljakas on muidugi lause, et 360 tuhat epoodlejat on väike number.

360 000 e-ostjat / 738 000 internetikasutajat * 100 % = 48,78 protsenti

49 protsenti e-kaubanduse kasutajaid on super number, mis teeb Eestist Euroopa peaaegu kõige eesrindlikuma riigi selles osas. Sest nagu kirjutab Ärileht Eurostatile viidetes:

Brittidest kasutab netipoode seevastu 49%. Neile järgnevad taanlased (47%), hollandlased (43%) ja sakslased (42%). EL-i keskmine oli 25%.

Äkki keegi seletaks mulle nagu kolmeaastasele, millest see erinevus ja palju neid epoodlejaid ikkagi on?

Jaga artiklit sõbraga