Jaga artiklit sõbraga

Mõni aeg tagasi ilmus Postimehes lisa Turundustrendid 2009. Kirjutasin seal sellest, mis minu arust võiks 2009. aastal internetiturunduses olulised suunad olla.

TURUNDUS INTERNETIS. 2009. aastal on majanduses ilmselt veidi aeglasem käik, kui oleme viimastel aastatel harjunud. Sellises olukorras muutub tähtsaks igapäevane müük ja reaalsed tulemused. Interneti mõttes on see väga hea taktika, sest internet on kõigi aegade suurim otseturunduskanal.

Reaalsetele tulemustele orienteeritud kampaaniad, mille käigus tahetakse inimesed midagi tegema panna, on interneti pärusmaa. Nendest eeldustest lähtudes toon välja mõned tegevused, mis võiksid 2009. aastal tulemusi anda.

Veeb turundusplatvormina

Siiani on veebikeskkond jäänud paljudes ettevõtetes vaeslapse rolli. Seda uuendab sekretär, kui aega üle jääb, aga mõnikord ei jää. Tegelikult on veeb teie ettevõtte kõige olulisem turunduskanal, mis on kättesaadav just siis, kui potentsiaalsel kliendil seda vaja on.

Massimeediakanalid hakkavad ajapikku mängima toetavat rolli, mida kasutataks siis, kui on vaja kiiresti paljude inimeste tähelepanu võita. Nende eesmärgiks on aga üha tihemini inimeste saatmine teie veebikeskkonda. Kampaaniad tulevad ja lähevad, veeb jääb.

Sisu haldamine veebis ei tohi olla madala astme töötaja lisategevus, mis ajapuudusel tegemata jääb. Veebiga peab tegelema äriprotsesse ja turundust mõistev töötaja, kelle jaoks on tegemist olulise osaga tööülesannetest.

Reaalsed, mõõdetavad eesmärgid

Seadke oma veebitegevustele eesmärgid. Reaalsed ja kroonides mõõdetavad. Kui küsin, mis on teie veebi eesmärk, siis tihti on vastuseks „meie toodete ja teenuste tutvustamine“. Selline eesmärk on sisutu, kui te ei oska vastata küsimusele „kui palju?“.

Mõned sisukad veebikeskkonna eesmärgid võiksid olla:

  • kodulehelt saadud klientide arv,
  • läbi veebi tekkinud käive,
  • suurendada külastajate ja tegutsejate suhet,
  • vähendada telefonitoe koormust.

Mõõtmine ja katsetamine

Eesmärkide saavutamiseks on oluline mõõtmine ja testimine. Lisage oma veebikeskkonda statistikavahendid ja uurige, mis seal toimub. Jälgige tähelepanelikult, millised kanalid annavad tulemusi ja millised mitte. Milline kampaanialeht töötab teistest paremini ja mis aitaks lehele sattunud külastajat veel paremini kliendiks muuta.

Internetis on võimalik kõike katsetada. Saate testida meediakanaleid, bännereid, sõnumeid, kampaanialehti, kontaktivorme ja nende kombinatsioone. Tulemused on tihti üllatavad.

Sama sõnumiga erinevate bännerite klikkimisaktiivsus võib erineda mitmeid kordi. Isegi lihtne fraas „kliki siin“ või „vaata lähemalt“ võib anda tulemustes 10-15protsendilisi erinevusi. Pange alati üles kampaaniatest mitu versiooni ja katsetage, mis töötab ja mis mitte.

Kui palju inimesi teie kodulehte külastab, on küll huvitav number, aga ärilises mõttes küllaltki kasutu. Lugege kroone ja vaadake, millistest kanalitest need tegelikult pärit on.

Uksed pärani lahti

2008. aastal läbi viidud uuring näitas, et ainult 14 protsenti inimestest usub reklaami, aga kaaslaste soovitust usaldab 78 protsenti inimestest. See asjaolu näitab ilmekalt, et inimeste arvamus on väga oluline ja tuleb leida võimalusi seda oma veebis rakendada.

Veebikülastajate kommentaarid, toodete arvustused ja hindamised mõjutavad teisi inimesi positiivselt ja suurendavad olulisel määral tõenäosust, et teie keskkonda sattunud inimene muutuks kliendiks.

Tee midagi inimeste heaks

Asuge oma külastajatega dialoogi. Looge blogi ja kirjutage oma teenustest ning toodetest, küsige külastajatelt tagasisidet. Andke neile võimalus oma tooteid ja teenuseid veebis hinnata ja kommenteerida.

Rääkige avatud ja isiklikul toonil, millega tegelete ja mis teid teistest eristab. Viidake kasulikele artiklitele, andke nõu ja aidake inimestel ennast ise aidata. Uurige, millistes internetikeskkondades arutatakse teie valdkonna teemadel ja osalege neis vestlustes.

Nagu ütles intervjuus turundusguru Seth Godin:

Tee midagi inimeste heaks. Järelejätmatult. Ole abivalmis, ole suuremeelne. Ära küsi midagi vastutasuks!“

2009 on efektiivsuse aasta. Reaalsed ärieesmärgid, mõõtmine ja katsetamine, tulemuste pidev parandamine. Kõige efektiivsem kanal on inimesed ise. Tooge nad oma lehele, minge sinna, kus nad suhtlevad ja olge avatud.

Jaga artiklit sõbraga