Amserv Google Ads haldus Dreamgrow Digital
Klient: Amserv otsingukampaania
Töö: Google Ads haldus

Google Ads klikipõhistel reklaamidel puudusid mõõdikud. Klient soovis reklaamide efektiivsuse parandamist ning teada, mida ta saab klikkide eest makstava raha eest.

Lahendus

Kõikide turunduslike tegevuste puhul on olulised reaalsed ärilised mõõdikud. Nende abil saab hinnata turundustegevuste jaoks tehtud investeeringu tasuvust ROI.

Dreamgrow spetsialistid kirjeldasid koostöös kliendiga mõõdikud ning koostasid kliendi veebikeskkonna arendajale juhendi nende rakendamiseks. Meie Google AdWords eksperdid panid korrektselt tööle kliendi reklaamkonto ning tõstsid reklaamide efektiivsust. Koostöö jätkub endiselt, sest Google AdWords on kanal, mis vajab pidevat jälgimist ja fine tuningut.

Tulemus

Esmaste tegevustega saavutatud tulemused olid märkimisväärsed. Tänu õigesti seadistatud mõõdikutele on võimalik analüüsida kanali tulemuslikkust, hinnata kontakti väärtust. Lisaks kogub klient nüüd väärtuslikke müügikontaktide kogumine läbi Google Ads reklaamikanali efektiivsemalt, kui enne. Reklaamid töötavad paremini ning on olemas selge arusaam, milline on selle kanali ROI.

58,8%kliendikontaktide arvu kasv

Võta ühendust, sest meilt saad mõõdetavad tulemused!

Meilt saad kõik, mida vajad internetiturunduse ja sotsiaalmeedia jaoks: alates müüvatest veebilehtedest kuni Facebook kampaaniateni, emaililistide kasvatamisest kuni otsingumootori turunduseni.