Profdiagnostik tehnoülevaatus - Dreamgrow Digital
Klient: Profdiagnostik tehnoülevaatus
Töö: Google Ads seadistamine ja regulaarne optimeerimine

Tehnoülevaatuse teenus Google Adsi reklaamide loomine ja pidev optimeerimine, et saavutada konkurentidest parem nähtavus.

Kliendi vajadus

Tehnoülevaatuse valdkonna konkurents on väga suur. Suur probleem on ka brändi puudumine, sest tarbija jaoks on tehnoülevaatus lihtsalt üks tüütu tegevuse ja selle firma nimi, mis ülevaatuse ära teeb ei huvita kedagi.

Pakutud lahendus

Meie peamiseks eesmärgiks Profdiagnostiku Google Adsi kampaaniate juhtimisel on saavutada mõistliku hinnaga võimalikult paljude broneeringute saamine (cost per action ehk CPA). Samas on tähtis saada ka piisavalt suur hulk broneeringuid, et täita ülevaatuspunktid klientidega.

Dreamgrow spetsialistid seadistasid ümber kõik reklaamikampaaniad nii, et see oleks kliendile kõige kasumlikum, ning seadistasid ka tehingte mõõdistamise. Lisaks nendele töödele tõstsime ka reklaamide effektiivsust, ning seadsime eesmärgid tulemuste igakuiseks parandamiseks. Koostöö jätkub endiselt, ning konto üldine effektiivsus on läinud iga kuu paremaks.

Rakendamine

Eesmärgi saavutamiseks oleme seadnud üles püsikampaaniad, mis on jooksnud järjest juba üle 10 aasta. Kampaaniate puhul jälgime ja analüüsime pidevalt ühe tehingu väärtust ja kuidas konkurentide tegevus seda mõjutab.

Probleemid ja eripärad

Kuna kampaaniad on toiminud juba üle kümne aasta, siis tekib aegajalt sündmusi, mis vajavad erilist tähelepanu. Konkurendid teevad ebaratsionaalseid kulutusi, mis mõjutavad tehingute hinda. COVID-19 ajal muutis riik ajutiselt tehnoülevaatuse korda. Dreamgrow reageerib kõigile sündmustele operatiivselt, et tagada kliendile maksimaalselt kasumlikud kampaaniatulemused.

Tulemus 2013

Optimeerisime Google Ads kampaania, mille käigus eemaldasime ebaefektiivsed märksõnad, lisasime negatiivseid märksõnu ja testisime pidevalt reklaamide efektiivsust. Seadistasime sealjuures veel kõik vajalikud mõõdikud ning nüüd on tänu õigesti seadistatud mõõdikutele võimalik analüüsida kanali tulemuslikkust ja hinnata kontakti väärtust. Kogu reklaamikonto üldise efektiivsuse parandamisega oleme tõstnud märgatavalt tehingute arvu ning langetanud keskmist tehinguhinda 84,3%.

84,3%keskmise tehingu hinna langus

Tulemused 2022

Selle eduloo panin siia üles aastal 2013.

Me arvasime siis, et oleme erakordselt häid tulemusi saavutandu. Me ei osanud oodatagi, kui kaugele on veel võimalik jõuda.

2020 aasta augustis uuendasime edulugu nägime, et järjepidevus annab erakordseid tulemusi. Nüüd veel kaks aastat hiljem on tulemuste joon ikka veel tõusuteel.

Täname ka Tehnoülevaatus meeskonda, kes on oma Google Adsi nii pikaks ajaks meie kätte usaldanud.

tehnoulevaatus

Pakutud teenused

Veebianalüüs ja Google Analytics seadistamine – selleks, et optimeerida kampaaniaid tulemusi tooma on vaja andmeid, kuids käitub reklaami kaudu saabunud külastaja.

Google Ads kampaaniate haldus – kampaaniate restruktureerimine, kõikide seadete kohandamine ja täpsustamine. Olemasolevate kampaaniate optimeerimine. Uute kampaaniate ja reklaamide loomine.

Turundusstrateegia – tegevuskava loomine, mis aitaks kliendil võimalikult väikese eelarvega jõuda kasumliku Google Adsi turunduseni.

SEO teenus – Google Adsi jaoks tehtud märksõnatöö aitas kliendil saavutada tulemusi ka oma veebikeskkonna parema nähtavuse saavutamisel Google otsingus.

Võta ühendust, sest meilt saad mõõdetavad tulemused!

Meilt saad kõik, mida vajad internetiturunduse ja sotsiaalmeedia jaoks: alates müüvatest veebilehtedest kuni Facebook kampaaniateni, emaililistide kasvatamisest kuni otsingumootori turunduseni.