Google Ads Skandinaavias - Dreamgrow Digital
Klient: Google Ads Skandinaavias
Töö: Google Adsi seadistamine ja optimeerimine

Google Adsi otsingukampaania seadistuste korrastamine, uute kampaaniate loomine ja optimeerimine Skandinaavia turul.

Kliendi vajadus

Meie kliendi tähtsaimaks turuks on Skandinaavia, kus müüakse jaetarbijale kaup läbi e-poe. Google Adsi kampaaniate tulemuslikkus oli langenus alla tasuvuspiiri. Aastaga oli tehingute arv langenud üle kuue korra ja käibe langus oli ligi 80%. Samuti olid tehnilised probleemid muutnud tehingute mõõtmise ebatäpseks.

Pakutud lahendus

Otsustasime lahendada kampaaniate tulususe probleemi läbi selle, et sulgesime kõik kampaaniad, mille tulemus oli ettevõttele negatiivne. Meie strateegia nägi ette optimeerida regulaarselt kõiki kampaaniad seni, kuni jõuame kliendi poolt määratud mõõdikute saavutamiseni kampaaniate tulususe näitajates.

Rakendamine

Pärast esmase plaani loomist ja analüüsi jätsime tööle ainult need kampaania osad, mis tõid ettevõttele tulu.  Kui raha põletamine oli peatatud, alustasime mittetoimivate kampaaniate analüüsi. Taaskäivitasime kampaaniate osad, mis oli võimalik tulemuslikult tööle panna ja lõime uued lahendused, et katta kõik antud valdkonna otsingud.

Probleemid ja eripärad

Kuna kliendi pakutavate toodeta arv on väga suur, siis töö käigus selgus, et tarbija huvi erinevate tootegruppide osas on väga muutuv. Tootegrupid, mida otsiti juunis ei pruukinud enam augustis tulemusi anda. Nii oli vaja luua protsess, mis aitas pidevalt jälgida erinevate kampaaniate ja reklaamgruppide toimivust, et muutustele kiiresti reageerida ning hoida pidevalt aktiivsena ainult kasumit toovadi reklaame.

Tulemused

Läbi kampaania seadet muutmise ja järjepideva optimeerimise jõudsime tulemusteni, mis ületasid nii meie kui ka kliendi ootusi. Kasvatasime e-poe käivet üle seitsme korra. Koos käibe kasvuga saavutasime ka kasumlikkuse kasvu. Kui kliendi kampaaniate varasem ROAS jäi tihti alla 4, siis suutsime seda numbrit kasvatada üle kolme korra.

3,3XROAS
7,14Xkäibe kasv
google ads haldus tulemused

Pakutud teenused

Veebianalüüs ja Google Analytics seadistamine – selleks, et optimeerida kampaaniaid tulemusi tooma on vaja andmeid, kuids käitub reklaami kaudu saabunud külastaja e-poes.

Google Ads kampaaniate haldus – kampaaniate restruktureerimine, kõikide seadete kohandamine ja täpsustamine. Olemasolevate kampaaniate optimeerimine. Uute kampaaniate ja reklaamide loomine.

Turundusstrateegia – tegevuskava loomine, mis aitaks kliendil võimalikult väikese eelarvega jõuda kasumliku Google Adsi turunduseni.

SEO teenus – Google Adsi jaoks tehtud märksõnatöö aitas kliendil saavutada tulemusi ka oma e-poele parema nähtavuse saavutamisel Google otsingus.

Võta ühendust, sest meilt saad mõõdetavad tulemused!

Meilt saad kõik, mida vajad internetiturunduse ja sotsiaalmeedia jaoks: alates müüvatest veebilehtedest kuni Facebook kampaaniateni, emaililistide kasvatamisest kuni otsingumootori turunduseni.