Turundus ja veebistrateegia - Dreamgrow Digital

Teenused

Turundus- ja veebistrateegia

Loome teile soibva strateegilise lahenduse. Analüüsime teie vajadusi, konkurentsi ja valdkonna trende. Paneme paika turunduse eesmärgid ja äritulemused, mida oma tegevusega paremaks muuta. Määrame sihtgrupid, sisustrateegia ja kanalid. Rakendame turunduskontseptsiooni, seadistame mõõdikud ja
analüütikavahendid.

Turundusstrateegia

Ärieesmärk => Veebieesmärk => Sihtgrupp => Sisu => Kanalid => Taktika

Töötame välja plaani, mis aitab teie ettevõttel konkurentidest erineda ja tulemusi saavutada. Sihtgrupp, sõnum, kanalid ja moodustab mudeli, mida järjekindlalt rakendades saavutame määrtaud eesmärgi.

Läbimõeldud veebistrateegia on põhjalikult kirjeldatud protsess:

internetiturundus kampaania

Sihtgrupp

Selgitame välja sihtgrupi soovid ja vajadused. Kasutades sisendina küsitlusi ja intervjuusid, saame teada, kuidas valitud grupile kõige paremini läheneda. Nii jõuavada teie sõnumid klientideni sobival kujul ja ajal, et neid tegutsema ärgitada.

Sisustrateegia

Selgitame välja, millist infot vajab sihtgrupp erinevates otsustamise faasides. Milline info on oluline enne ostu sooritamist, kuidas saame muuta kliendile pakutava tarbimise võimalikult meeldivaks ja mida öelda, siis kui aeg on küps kordusostuks.

Kanalid

Selleks, et õigesti loodud sisu pääseks mõjule on vaja see viia sihtgrupini läbi sobivate kanalite. Aitame valida toimivate kanalite ja taktikate vahel: veebireklaam, otsing, sotsmeedia, e-post, blogi jne. Nii saame tulemuseks ettevõtte ärieesmärkide täitumise.

Mõõdikud

Määrame ära, millised kasutajate tegevusi veebis viivad meid lähemale ärieesmärkide saavutamisele. Klikid, vaatamised, külastused, fännid, jagamised on olulised vaid siis, kui on paika pandud nende seos ärieesmärkide saavutamisega.

Võta ühendust, sest meilt saad mõõdetavad tulemused!

Meilt saad kõik, mida vajad internetiturunduse ja sotsiaalmeedia jaoks: alates müüvatest veebilehtedest kuni Facebook kampaaniateni, emaililistide kasvatamisest kuni otsingumootori turunduseni.

Võta ühendust siit