Jaga artiklit sõbraga

tasuta veebinar

ChatGPT koolitus:
tulemused turunduses ja teeninduses

Vaata ChatGPT koolitust, kus õpid AI-rakendust oma töös kasutama. Kuidas ChatGPT aitab sisu kiiremini ja odavamalt luua ning vähendada turundus- ja teeninduskulusid, parandades samal ajal töö kvaliteeti? Kuidas tehisintellekt võib mõjutada peaga töötavate inimeste tulevikku? Vaata lähemalt...
 

Generatiivne tehisintellekt (AI) nagu ChatGPT võimaldab saavutada märkimisväärselt paremaid tulemusi ilma lisatööjõudu värbamata.

ai produktiivsus tulemused

Selle asemel, et otsida ja koolitada uusi töötajaid, muuda praegune meeskond produktiivsemaks.

Kuidas AI aitab saavutada samade ressursside kasutamisel paremaid tulemusi? Generatiivsete AI vahenditega on mitmetes töölõikudes tekkinud võimalusi optimeerimiseks. USA uuringud näitavad, et kuni 60% kontoritöötajate igapäevastest tegevustest on võimalik AI abil efektiivsemaks muuta.

See tähendab su ettevõtte ja meeskonna jaoks tohutut kokkuhoidu ja lisaväärtust. Isegi kui tehisintellekt aitab sellest 60% kümnendiku optimeerida tähendab see ettevõtte jaoks 5 kuni 10 protsendilist tulemuste kasvu.

Samas ei kaasne nende tulemustega uusi kulusid ja see tähendab, et tekkiv väärtus läheb peaaegu otse kasumireale.

ai tulemused produktiivsus

Allikas: Accenture

Tehisintellekti kasutuselevõtt igapäevatöös loob lisaks konkreetse tegevuse produktiivsuse kasvule väärtust ka teistes dimensioonides:

 • Produktiivsuse kasv personaalsel tasemel
 • Produktiivsus ettevõtte tasemel
 • Suhtlus klientidega
 • Meeskonna rahulolu
 • Konkurentsieelis

Vaata lähemalt, kuidas igas lõigus säästa raha või kasvatada tulemusi:

Samas ei kaasne nende tulemustega uusi kulusid ja see tähendab, et tekkiv väärtus läheb peaaegu otse kasumireale.

Muuda oma organisatsioon tulemuslikumaks AI produktiivsuse programmiga.

Produktiivsuse kasv personaalsel tasemel

Kõige selgem ja otseselt mõõdetav väärtus tekib sinu organisatsioonis läbi selle, et inimesed kulutavad sama töö tegemisele vähem aega. Peaaegu iga organisatsioonis arvutiga tööd tegeva inimese tööajast on võimalik 10% vabaks saada.

See esmane kasu ei sõltu töötajate arvust. Nii saab öelda, et iga 10 inimese kohta, kes hakkavad oma töös AI võimalusi rakendama tekib juurde ühe inimese tööaja jagu ressursi.

Kuid see 10% on vaid ajaline võit. Tegelikult kaasneb sellega lisaväärtus, mis seisneb rutiinse ja nüristava töö vähenemises. Nii jääb töötajatel rohkem aega suuremat väärtust loovate tegevuste tegemiseks.

Sa saad võtta 10% aega kõige vähemväärtuslikest tegevustest ja lisada seda kõige väärtuslikematele tegevusele. Nii võib tulemus kasvada mitte ainult 10%, vaid 15 või isegi rohkem.

chatgpt produktiivsuse kasv

ChatGPT vähendab tööle kuluvat aega 37% ja parandab tulemuste kvaliteeti keskmiselt 18%. Allikas

Vigade vältimine kasvatab produktiivsust üle 2x

Ja ka see ei ole veel kõik. Mingi osa tööajast kulu alati vigade parandusele. Vead tekivad tihti rutiinsete ja igavate tegevuste juures. Me kõik teeme vigu, see on vältimatu.

Kui tehisintellekt aitab vältida vigu, siis nende tegevuste juures on produktiivsuse kasv üle 2x. Näide: Esmalt tehakse vigane töö millele kulub tavapärane aeg. Järgmiseks kulub aega vea leidmisele ja selle tegijale tagasiside andmisele. Lõpuks peab tegija töö mingis ulatuses uuesti tegema.

Kui selle töö teeb tehisintellekt, siis on esmane tööaeg väiksem, vigade parandus toimub esmase tegemise juures, vigaseid tegevusi on kordades vähem.

Klienditeenindus on lojaalsuse aluseks

AI abil saad samuti vähendada probleeme klienditeeninduses ja suurendada klientide rahulolu.

Tehisintellekt aitab lihtsad klientide probleemid automaatselt lahendada. Töötajad ei pea suurt osa oma ajast kulutama samade triviaalsete probleemide lahendamisele. Nii muutub klienditeenindus kiiremaks ja personaalsemaks.

Suurem rahulolu tagab sulle rohkem kordustehinguid, suurema käibe ja parema kuvandi.

AI aitab kulusid vähendada

Automatiseeritud tegevused aitavad saavutada tulemusi vähema ajaga ja vigade vältimine elimineerib töö mitmekordse tegemise. See annab tulemuseks madalamad kulud sama ühiku tulemuste saamiseks.

Tehisintellekti abil produktiivsust suurendades ja protsesse optimeerides kulud ei kasva ja mõnikord isegi vähenevad. Nii on tulemused nähe otse kasumireal.

Produktiivsus ettevõtte tasemel

Generatiivne tehisintellekt on esimene samm tulemuste saavutamiseks ja protsesside optimeerimiseks sinu organisatsioonis. Selle töö käigus tuleb välja tegevusi, mida on võimalik automatiseerida nii, et inimesed ei pea nendega enam üldse tegelema.

Läbimõeldud strateegilise lähenemise osaks on kasutada personaalsete tulemuste kasvust saadavat lisaväärtust protsesside automatiseerimiseks tehisintellekti abil.

Automatiseerimine aitab juurutada protsesse, mis varem ei olnud võimalikud. Samas töötajate personaalsete protsesside optimeerimisel tulevad iseenesest välja need töölõigud, mida on võimalik masinatega asendada.

Protsesside automatiseerimine eeldab uute IT-lahenduste rakendamist ja see võib olla mõistlik ettevõtetele, mille meeskonna suurus ületab paarikümmet inimest.

Sellise suurusega ettevõtte puhul on personaalse produktiivsuse kasvust saadav väärtus juba paljudes kümnetes ja isegi sadades tuhandetes eurodes. Nii saab generatiivse AI rakendamise tulemustega tasuda järgmises sammus IT-lahenduste arendamise eest.

Mõned näited kogu organisatsioon hõlmavate AI-lahenduste võimalustest:

24/7 kättesaadavus

Sinu klient võib tähata sulle raha anda ka kell 3 öösel.

AI vahenditega on võimalik automatiseerida osa suhtlust klientidega ja luua materjalid, mis annavad neile infot kellast ja nädalapäevast sõltumata.

Väga lihtne näide on vestlusrobot, mis tegelikult ka suudab probleeme lahendada ja ei oli vaid kogum varem valmis kirjutatud küsimusi ning vastuseid.

Personaliseerimine suurendab klientide lojaalsust

Tehisintellekti saab kasutada kliendisuhtluse personaliseerimiseks sellisel tasemel, et iga klient tunneb isikliku lähenemist, aga selle taga ei paista robotliku käitumist.

Kui müügimeeskonnal on vaja koostada detailseid pakkumisi, mis arvestavad iga kliendi eripäradega, siis nende vajaduste mõistmiseks on võimalik treenida tehisintellekti nii, et ta on kursis just sinu organisatsiooni eripäradega.

Kiire, personaalne ja asjakohane suhtlus aitab edestada konkurente ja kasvatada klientide lojaalsust.

Skaleeritavus, AI annab võimaluse kuludeta kasvada

Automatiseeritud AI-süsteemid võimaldavad kasvu, mis ei ole seotud kulude kasvuga. Kui protsessid on käivitatud, siis ei ole vahet, kas lahendus peab tegema 100 tegevust või 1000.

Kiirema ja kvaliteetsema töö tulemuseks on konkurentide edestamine. See kasvatab klientide arvu, mis omakorda võimaldab panustada rohkem müüki ja turundusse. Ka need tegevused on personaliseeritumad ja konkurentidest efektiivsemas.

Tehisintellekti abil organisatsiooni tulemuste optimeerimine käivitab positiivse tagasiside spiraali. Seda on konkurentidel raske järgi teha, sest mida suurem on edumaa, seda vähem jääb neile ressursse, et samu tulemusi saavutada.

Ennustatavus aitab kulusid vähendada

AI abil oma protsesse optimeerides muudad need selgemaks. Sellega tagad, et ka probleemide puhul on teada, mida tegema peab ja organisatsiooni tegevuses on vähem ebakindlust ja ootamatuid sündmusi.

AI toob kasvu ja suuremate andme mahtude puhul on võimalik protsesse paremini modelleerida. Seega saad läbi masinõppe teha ennustusi ettevõtte ja selle klientide käitumise kohta erinevates olukordades.

Tulemuseks on sul võimalik suurendada produktiivsust läbi ressursside kasutamise optimeerimise.

AI ja suhtlus klientidega

Tehisintellektiga täiustatud protsessid aitavad parandada kõikvõimalikke klientidega seotu näitajaid, sest kliendid saava kiirema ja personaalsema kogemuse osaliseks.

Müügitulemused on kasvu vedur

Tehisintellekti poolt toetatud müügitegevustes saab klient kiiremad vastused, mis suurendavad konkurentsisituatsioonis tõenäosust tehing omale saada. Mitmed uuringud näitavad, et tehingu saamise kiirus oleneb väga palju päringule vastuse saamise kiirusest.

Lisaks vähendavad AI abil paika pandud protsessid vigu, mis omakorda mõjub positiivselt müügitulemustele.

Kiiremad vastused müügitöös muudavad suurema osa päringutest klientideks. Sellega kasvab töötajate efektiivsus tihti väga palju. Samuti jätad sellega oma konkurentidele vähem kliente.

Paremad tulemused aitavad kaasa ka parema meeskonna kokku panemisele. Positiivne atmosfäär kasvatab tulemusi, tulemused kasvatavad palku ja see omakorda võimaldab võtta tööle paremaid spetsialiste.

chatgpt müük ja tulemused

ChatGPT aitab suurendada müügitulemusi rohkem kui 60%. Allikas

Suurem kliendirahulolu

Personaalsem ja kiirem suhtlemine suurendab klientide rahulolu teie pakutava teenusega. Optimaalselt korraldatud suhtlus klientidega aitab vähendada probleeme ja vajadust garantii ning tugiteenuste vastu. Rahulolevad kliendid mõjuvad positiivselt brändile ja aitavad tuua uusi kliente.

Klientide rahulolu kasvatab enamasti tehingute sagedust ja keskmist käivet ühe kliendi kohta.

Parem klientide püsimine

Parmad protsessid, müügis ning klienditeeninduses tagavad selle, et kliendid püsivad kauem ja lähevad harvem konkurentide pakkumistega kaasa.

Kauem püsivad kliendid vähendavad kulusid reklaamile, turundusele ja müügitegevusele. Kauem püsivate klientide puhul on ka personaliseerimine lihtsam, mis omakorda suurendab nende positiivset hoiakut teie brändi vastu.

Turundus kulude vähenemine ei tähenda vähem turundust. Selle arvelt on võimalik võtta kasutusele kanaleid, mille jaoks konkurentidel aega ja raha ei jätku.

Meeskonna rahulolu

Lisaks kvantitatiivsetele tulemustele, kus sama sisendiga on võimalik teenida suuremat tulu, annab AI rakendamine tulemusi ka ettevõtte meeskonna heaolu suurendamisel. Meeskond saab keskenduda väärtuslikematele tegevustele, mis pakuvad suuremat rahulolu.

Töötajatel on hea meel kiiremini valmivate projektide üle. Inimesed tunnevad rahulolu oma produktiivsuse kasvust. Mitmed uuringud on näidanud, et inimesed tahavad olla kasulikud ja näha, kuidas nende panus aitab kaasa tulemuste saavutamisele.

Fookus ja mõttejõud kulub huvitavatele ja väärtuslikele tegevustele. Töötajad on vähem frustreerunud igavate ja rutiinsete tegevuste tegemisest. Suur osa tegevustest, mida AI aitab vähendada või automatiseerida on rutiinsed tegevused, mis ei nõua palju loovust. Selliste tegevuste vähenemine aitab kaasa meeskonna rahulolu kasvule.

Üldine rahulolukasv ja sisukama töö tegemine parandab meeskonna omavahelist läbisaamist ja üksteise abistamist, et saada veelgi paremaid tulemusi.

Nagu juba eelnevalt kirjeldatud, siis lisaks pehmetele väärtustele annavad eelnevad positiivsed arengud tulemusi ka ettevõtte äritulemustes.

chatgpt rahulolu

Töötajate rahulolu oma tööga kasvab, samuti usk oma võimetesse. Allikas

Töötajad püsivad ettevõttes kauem

Sinu meeskond on oma ameti ja üldise atmosfääriga rahul ja seetõttu on konkurentidel raskem neid üle meelitada. Tulemuslikum töö võimaldab maksta ka valdkonna keskmisest paremaid palku. Läbi väiksema tööjõuvoolavuse säästab ettevõte kümneid tuhandeid eurosid uute töötajate otsimisel ja nende koolitamisel.

Vähem töölt puudumist

Tulemuslikumad protsessid, loomingulisem töö ja parem palk muudavad  keskkonna meeldivamaks ning vähendavad stressi. Läbi selle väheneb haiguspäevade arv ja kulu tegemata tööst tulevatele kadudele.

Töötajad teevad rohkem tööd

Kui töötaja viibib 8 tundi kontoris, siis ei tee ta kogu selle aja jooksul produktiivset tööd. Mõned uuringud on näidanud, et päeva jooksul tehtava produktiivse töö hulk võib olla isegi alla 4 tunni. Optimeeritud protsessid ja üldine rahulolu oma tööga suurendavad tegelikult töötatud tundide arvu.

Hakka pihta: liitintress sinu tulemustes

Tehisintellekt aitab sul oma organisatsioonis produktiivsust suurendada ja selged protsessid käivitada. Kuid AI rakendamisest tulenev kasv ei ole lihtsalt mõned protsendid.

Iga tegevus, mida sa suudad paremaks muuta võimendab ka neid tulemusi, mida oled juba saavutanud. Kõik järgnevad tegevused toetavad üksteist ja toovad eksponentsiaalselt kasvavat tulemust:

 1. Töötajate personaalne produktiivsus
 2. Parem koostöö meeskonna sees
 3. Vigade vältimine
 4. Klienditeeninduse parandamine
 5. 24/7 kättesaadavus
 6. Klientide rahulolu
 7. Klientide lojaalsuse kasv
 8. Klientide püsimine
 9. Kuludeta skaleerimine
 10. Ennustatavust
 11. Väiksem töötajate voolavus
 12. Vähem töölt puudumisi
 13. Rohkem produktiivseid tunde

Küsi lähemalt, kuidas oma organisatsioon tulemuslikumaks muuta ja konkurente edestada. Vaata lähemalt, kuidas oma meeskonda harida ja süsteemselt AI kasutusele võtta. Vaata AI rakendamise programmis kohta rohkem siit.

Iga kuu pakume välja mõned tasuta konsultatsioonid, mille käigus saame arutada, kuidas tehisintellekt sinu organisatsiooni võiks efektiivsemaks muuta. Pane end kirja:

 • Mida ootate AI rakendamisest? Millised tegevused teie organisatsioonis vajaksid kõige suuremat tähelepanu?

Jaga artiklit sõbraga