Jaga artiklit sõbraga

tasuta veebinar

ChatGPT koolitus:
tulemused turunduses ja teeninduses

Vaata ChatGPT koolitust, kus õpid AI-rakendust oma töös kasutama. Kuidas ChatGPT aitab sisu kiiremini ja odavamalt luua ning vähendada turundus- ja teeninduskulusid, parandades samal ajal töö kvaliteeti? Kuidas tehisintellekt võib mõjutada peaga töötavate inimeste tulevikku? Vaata lähemalt...
 

Kevadepoole vastasin seose Sevenline blogiga mitmetele küsimustele, mis said lõpuks osaks Triin Visnapuu bakalaureusetööst.

Bakalaureusetöö esimene osa püüab anda ülevaate teema teoreetilistest tõlgendustest paigutades blogi laiemalt nii ettevõttesisese kui ka –välise kommunikatsiooni konteksti, teine osa selgitab uurimisküsimusi, valimit ja metoodikat. Kolmandas osas selgitan saadud tulemusi: blogimise viise, sihtrühmi ning põhjuseid ja soovitusi tulevastele blogijatele. Lisaks toon ära 11 Eesti ettevõtteblogi statistika perioodil aprill 2007 kuni aprill 2008. Sellele järgnevad diskussioon ning soovitused tulevasteks uurimissuundadeks. — Triin Visnapuu: Eesti ettevõtteblogide kirjutamise viisid, sihtrühmad ja põhjused

Triinu lahkel loal panen selle ka siia üles, et huvilised saaksid sirvida ja võibolla enda jaoks midagi uut avastada.

Jaga artiklit sõbraga